Giá gốc là: 25,500,000₫.Giá hiện tại là: 19,990,000₫.
Giá gốc là: 13,590,000₫.Giá hiện tại là: 7,900,000₫.